abstract.bg
 

Какво представлява дипломната работа ?

 

Какво трябва да знаем при писане на дипломна работа?

Дипломната работа обикновено е научна разработка със средна дължина, варираща между 40-100 страници. В нея студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс желае да завърши.

Дипломната работа според нашите закони е задължителна за завършване на определена академична степен.

Дипломната работа се представя пред комисия, състояща се от преподавателя, който е и научен ръководител, и опонентите, които изказват възражения.

Така се получава дискусия, в която участват всички членове на комисията. Основните изисквания са:

  • темата да отговаря на интересите на дипломанта
  • необходимо е всички нужни материали по темата да бъдат достъпни и откриваеми
  • методологичската рамка на изследването да отговаря на образователното ниво и опита на дипломанта.

 
НАПРАВИ ЗАЯВКА
3736

Дипломна работа

Дипломната работа обикновено е разработка със средна дължина, варираща между 40-100 страници, където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс желае да завърши.Read more

Реферат

Целта на реферата е не да преразкаже, а ясно, сбито и кратко да представи съдържанието на посочен научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, да се даде информация за автораRead more

Курсова работа

Курсовата работа е авторски текст, в който се решават определени учебно-изследователски задачи, които имат творчески характер. Курсовата работа може да бъде определена като неголям самостоятелен научен трудRead more

 
120Курсови работи
325Есета
65Реферата
38Дипломни работи
Заявете разработка на дипломна работа, есе или реферат, сега!КОНТАКТИ