abstract.bg
 

Преводи

 
Извършваме следните преводачески услуги от и на английски език: лична и делова кореспонденция, различни видове литература, молби, CV-Та, рекламни материали, интернет сайтове, текстове с медицинска, технически, икономическа, юридическа и финансова тематика.

Езици Стандартен Бърз
/5 работни дни/ /според обема – 1-2-3 дни/
Английски език 11 лв/стр. за клас Ø 13 лв/стр. за клас Ø
12 лв/стр. за клас А 14 лв/стр. за клас А
14 лв/стр. за клас Б 16 лв/стр. за клас Б
18 лв/стр. за клас В 20 лв/стр. за клас В
Македонски и албански 17 лв/стр. за клас Ø 19 лв/стр. за клас Ø
18 лв/стр. за клас А 20 лв/стр. за клас А
20 лв./стр. за клас Б 23 лв/стр. за клас Б
по запитване – кл. В по запитване – кл. В

 

Клас Ø включва следните документи: общински бланкови документи.

 

Клас А включва следните документи: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.
Клас Б включва следните документи: технически, икономически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация, научни статии, изследвания.

 

Клас В включва следните документи: медицински текстове – епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.

 

Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. По стандарт една машинописна страница е 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).

 
НАПРАВИ ЗАЯВКА

Дипломна работа

Дипломната работа обикновено е разработка със средна дължина, варираща между 40-100 страници, където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс желае да завърши.Read more

Реферат

Целта на реферата е не да преразкаже, а ясно, сбито и кратко да представи съдържанието на посочен научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, да се даде информация за автораRead more

Курсова работа

Курсовата работа е авторски текст, в който се решават определени учебно-изследователски задачи, които имат творчески характер. Курсовата работа може да бъде определена като неголям самостоятелен научен трудRead more

 
120Курсови работи
325Есета
65Реферата
38Дипломни работи
Заявете разработка на дипломна работа, есе или реферат, сега!КОНТАКТИ